HİZMETLER

PAZAR ARAŞTIRMALARI


Özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda piyasa ve pazar eğilimlerini ölçerek, iş insanlarının stratejilerini belirlemelerinde yardımcı oluyoruz.

Pazar araştırmaları, pazarlama fırsatlarının ve problemlerinin tanımlanmasını ve belirlenmesini, bilgi toplama yöntemini belirleyen, veri toplama sürecini yürüten ve uygulayan, sonuçları analiz eden, bulguları ve bulguların nasıl uygulanacağını açıklayan ve ileten, pazarlama fırsatlarının ve sorunlarının belirlenmesi ve tanımlanması, pazarlama etkinliklerinin oluşturulması ve değerlendirilmesi, bazı pazar etkinlerinin daha etkili hale nasıl getirileceğinin daha iyi bir biçimde anlaşılması, pazarlama performansının izlenmesi için toplanılan bilgiler yoluyla, tüketiciyi, müşteriyi ve kamuyu pazarlamacıya ulaştıran araçtır. Kısaca pazar araştırması, bir ürünün ya da servisin pazarını görebilmek için yaptırdığı bilgi toplamasına, bu bilgiyi analiz etmesine ve bu bilgiyle işine stratejik olarak katma değer sağlamasıdır.

KAMUOYU ARAŞTIRMALARI


Kamuoyu araştırmalarımızla toplumun gündem başlıklarına dair kanaatlerinin yanı sıra siyasi, ekonomik, sosyal trend ve talepleri ölçüyoruz.

Kamuoyu araştırması, marka bilinirliği, ürün performansını ölçme, verilen servisleri iyileştirecek noktaları belirleme olabileceği gibi, akademik konular veya toplumsal dinamikleri ölçmeye yönelik çalışmalar ve daha birçok konuda olabilir, fakat araştırma için gerekli bileşenler değişmez. Bu bileşenler veri kalitesi, sonuçların iyi analiz edilmesi, kaliteden ödün vermeden maliyeti bütçeyi zorlamayacak seviyede tutma ve sonuçlara en kısa zamanda erişmektir. Çalışmalarımızda, kaliteden kesinlikle ödün vermeden, geleneksel anket yöntemlerine göre maliyetleri daha uygun seviyelerde tutarak sonuçlara daha hızlı ulaşmanızı sağlıyoruz.

DİJİTAL ANKETLER


İnternet ve bilgi çağında bilimsel kriterlerle doğru hedef kitlenizi belirleyerek en hızlı şekilde, doğru ve dinamik sonuçlar elde ediyoruz.

Dijital pazarlama araçları günümüzde birçok soruya cevap verecek şekilde hizmet vermektedir. Dijital araçlardan elde edilen istatistikler doğru şekilde yorumlandığında başarısız olma ihtimalini minimuma düşürecektir.  Bu verilerin doğru bir şekilde kullanılarak stratejik bir plan oluşturmak, reklam etki analizi, favori reklam biçimi, satış ve reklam ilişkileri, hedef kitle ve reklam arasındaki ilişki uyumu, maliyetlerin gelirinize etki oranı ve daha birçok farklı konuda kullanılabilmesi için ilgili tüm yöntem ve analiz bilgisini sizlere aktarmak adına bu hususta yazılar kaleme alınmıştır/alınacaktır.